Gmina Zawichost przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 28.09.2020r.

* Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy
jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której
można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej
50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji
bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25%
usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest
wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Pozdrawiam

Wojciech Próchnicki
Informatyk
UMiG Zawichost
ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
www.zawichost.pl [1]

Links:
------
[1] http://www.zawichost.pl