W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną
skierowaną do tut. Urzędu w dniu 28 września 2020 r.

Anna Wójcik

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 Kańczuga
tel. 016 642 31 42 wew. 31
fax. 016 642 66 30

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w
Kańczudze (dalej: Urząd) jest Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, z siedzibą
przy ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga w imieniu którego obowiązki
pełni Burmistrz. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
<mailto:iod@kanczuga.pl> iod@kanczuga.pl

Więcej szczegółów na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze
<http://www.kanczuga.pl/> www.kanczuga.pl w zakładce "dla mieszkańca -
ochrona danych osobowych" oraz na stronie BIP urzędu Miasta i Gminy w
Kańczudze <http://www.kanczuga.biuletyn.net/> www.kanczuga.biuletyn.net w
zakładce RODO

Załączniki

  • image001_Vg6L5wA.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • 20201009082732.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list