Przesyłamy odpowiedzi na wniosek.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

W dniu 28.09.2020 o 07:47, sprawa-29239@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--Radosław Radwański
Inspektor ds. obsługi informatycznej

Urząd Miejski w Złoczewie
Szkolna 16, 98-270 Złoczew
tel.(43) 820-22-70
e-mail:admin@zloczew.pl <mailto:admin@zloczew.pl>
www.zloczew.pl <http://zloczew.pl>

------------------------------------------------------------------------
/Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złoczew z
siedzibą ul. Szkolna 16, 98-270 Złoczew. Kontakt z Inspektorem ochrony
danych możliwy jest drogą mailową: rodo@zloczew.pl. Dane będą
przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną korespondencje. Szczegółowa
treść klauzuli informacyjnej znajduje się w pod danymi kontaktowymi na
stronie internetowej Administratora danych pod adresem:
www.zloczew.pl/kontakt <https://zloczew.pl/kontakt>

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione. /

Załączniki

  • gnnphkbhbpfjdlcb.png (nieskanowany) Skanuj