W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w/s informacji publicznej.

Z-ca Wójta Gminy Bielsk Podlaski

Anatol Filipiuk

--

Załączniki

  • herb_-_Dobry_82x90.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • odpowiedz_1431_159_2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • a_filipiuk.vcf (nieskanowany) Skanuj