W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w/s informacji publicznej.

Z-ca Wójta Gminy Bielsk Podlaski

Anatol Filipiuk

--

Załączniki

  • herb_-_Dobry_82x90.jpg
  • odpowiedz_1431_159_2020.pdf
  • a_filipiuk.vcf