W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 28.09.2020r.

--
Z poważaniem,
Łukasz Jutrowski
Urząd Gminy w Gostycynie
tel. 52 33 67 312

Załączniki