W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Brąszewicach informuje:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?

(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Sylwester Domagała

UG Brąszewice

___________________________________________________________________________

URZĄD GMINY W BRĄSZEWICACH
ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice, tel. (43) 82 117 78, fax. (43) 821 18 73, <http://www.braszewice.pl/> www.braszewice.pl
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy w Brąszewicach. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Ma Pan/Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji na stronie <http://www.braszewice.pl/> www.braszewice.pl w zakładce RODO.

Załączniki

  • image001_5J9eB8D.jpg