Gmina Besko Besko,
12-10-2020
ul. Podkarpacka 5
35-524 Besko

SO.1431.42.2020
Szymon Osowski
Katarzyna Batko-Tołuć
Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

AD. 1
a) TAK
b) TAK
c) NIE
d) TAK
e) NIE

AD. 2
*Odpowiedz c*

AD 3.
a) TAK

AD 4.
a) TAK
b) TAK
c) TAK
d) NIE
e) NIE

AD 5.
b) TAK ( Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)

z Poważaniem
--
*Maciej Szałankiewicz*
it@besko.pl
www.besko.pl

Pobierz list