W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap;
d) Zwykłym mailem.

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%).

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
b) Nie.

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji.

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba.

<http://www.krosniewice.pl/> Pozdrawiam serdecznie,

Anna Straszewska
Kierownik Wydziału Promocji i Organizacji Urzędu
promocja@krosniewice.pl <mailto:promocja@krosniewice.pl>

(24) 25-23-024

Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice
NIP:775-11-21-423 REGON:000527865
www.krosniewice.pl <http://www.krosniewice.pl/>

Klauzula poufności

Ta wiadomość wraz z załącznikami zawarta w tej transmisji jest przeznaczona tylko dla określonego adresata. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli to nie Ty jesteś wskazanym odbiorcą, nie możesz kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią. Jeżeli otrzymałeś tę transmisję przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasować tą wiadomość.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych Administratorem otrzymanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice. Informacje szczegółowe zawarte zostały na stronie internetowej Urzędu.

Załączniki

Pobierz list