Urząd Miasta Lubartów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek

W dniu 28.09.2020 o 07:47, {{ email }} pisze:
--

Magdalena Misztal
Sekretariat Burmistrza Miasta Lubartów

Urząd Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów

tel. 81 85 52 273
fax. 81 85 52 016

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest
Burmistrz Miasta Lubartów, adres: ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów.
Informacje o Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych zamieszczone są pod adresem:
https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//UML_klauzula_RODO.pdf

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub
podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze
swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Załączniki

  • AO.1431.38.2020.pdf