Dzień dobry

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przekazujemy właściwe odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku (
podkreśleniem)

z poważaniem

M. Białkowska

--
Urząd Gminy Rybno <https://www.gminarybno.com>
Maria Białkowska
Podinspektor
Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno
<https://www.facebook.com/urzadgminyrybno>
<https://www.youtube.com/channel/UCQvvtY0yOW9Q30Ab4l2Q4Dg?view_as=subscriber>

T: (46) 861-14-38 <tel:(46)861-14-38> | E: {{ email }}
<mailto:{{ email }}> | W: www.gminarybno.com
<http://www.gminarybno.com>

O przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Rybno
<http://www.gminarybno.com/pliki/plik/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1579868664.pdf>.