To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@wachock.pl
Temat: Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie o raportach o stanie
gminy
Data: 2020-10-13 17:30

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.