Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1429),  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 29.01.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.01.2020r.
nr Dziennika 402) Urząd Gminy w Dąbrowicach w załączeniu przekazuje
żądane informacje:

Monika Karpierz

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowicach

Załączniki

Pobierz list