Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

- w załączeniu przesyłamy skan odpowiedzi na Państwa pismo, oryginał
zostanie wysłany pocztą

Irena Pietrasiak
sekretarka

Nadleśnictwo Zielona Góra
Wilkanowo Przysiółek Rybno 31
65-950 Zielona Góra
tel. 68 326 53 52, fax 68 326 70 96
e-mail: {{ email }}

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie
tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie przez
osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

  • inf.publiczna.pdf