Szanowni Państwo,

Treść Państwa wniosku z dnia 28.09.2020r. wraz z udzieloną przez Organ odpowiedzią - po dokonaniu niezbędnej anonimizacji danych osobowych – zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klembów w zakładce: <http://www.klembow.pl> www.klembow.pl → BIP → Informacja publiczna → 2020 → Postępowania → Sprawa: ZP.1431.167.2020

Bezpośredni link do zakładki BIP: <http://www.bip.klembow.pl/index.php?id=681> http://www.bip.klembow.pl/index.php?id=681

W załączeniu przekazuję treść udzielonej przez Organ odpowiedzi z dnia 23.10.2020r.

Z poważaniem,

Wojciech Frąckiewicz

tel. 29 753-88-16

email: <mailto:w.frackiewicz@klembow.pl> w.frackiewicz@klembow.pl

Urząd Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

Załączniki

Pobierz list