Pani Agnieszka Podgórska
koordynatorka projektu

Dziękując za zaproszenie do udziału w projekcie „Raport o stanie gminy -
kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?” informuję, po
uzgodnieniu z Panią Danutą Filipowicz – Wójtem Gminy Czernichów, iż
Gmina Czernichów nie będzie się w tym roku ubiegać o zaproszenie do
projektu.

Z poważaniem

Ewa Lipowczan

sekretarz gminy

Urząd Gminy Czernichów

32-070 Czernichów, ul. Gminna 1

pow. krakowski, woj. małopolskie

tel.: 122 702 104 wewn. 103

kom.: +48 509 959 241

e-mail: sekretarz@czernichow.pl

Pobierz list