W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

Sekretariat Nadleśnictwa Włocławek

Załączniki

  • Scan_gsaaBgf.pdf