W załączeniu uprzejmie przesyłamy odpowiedź na pismo.

Urszula Żurańska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Brodnicy

Załączniki

Pobierz list