W odpowiedzi na list: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
nadany dnia: 4 listopada 2020 (21:49:21)
z konta: {{ email }}

Nadleśnictwo Ostrołęka przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa
zapytanie.

Z Poważaniem
Hubert Pawelec
Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Ostrołęka

--
======================================================================
==== NADLEŚNICTWO OSTROŁĘKA ===== {{ email }} ======
= ul. T. Zawadzkiego 'ZOŚKI' 4 = tel. 29.760 21 32 fax. 29.760 56 20 =
======================================================================

Załączniki

  • Odpowiedź.pdf