Ania jak mam to potraktować? Odpowiadać na to ?

Aleksandra Mazur

Śląskie Media Sp. z o.o.
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36
tel. 32 248 60 97

Kom. 889 771 365
<http://www.wiadomoscirudzkie.pl/> www.wiadomoscirudzkie.pl

--------------------------------------
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000111910
NIP: 641-21-87-637
Kapitał Zakładowy: 200.000,00 PLN

Pobierz list