To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariatmok@mok.slawkow.pl> o 16.11.2020 22:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o17.11.2020 08:23

Pobierz list