Dzień dobry, udzielam odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
*e) dwutygodnikiem;*
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
*c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

Gazeta wydawana jest w nakładzie 34800 egzemplarzy rocznie (2900
egzemplarzy na miesiąc)

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
*b) jest płatna.*

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
*a) tak;*
b) nie.

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
*d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
*d) organizacje społeczne;*
*e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);*
f) lokalny biznes;
*g) inne podmioty (jakie?). Mieszkańcy *

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
*c) żadne z powyższych. - nie udzielono odmowy, ewentualnie prosiliśmy o
doprecyzowanie jakiejś informacji i po uzyskaniu rzetelnych wiadomości,
teksty były publikowane*

Gdyby mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, służę pomocą. Proszę wówczas
o kontakt na ten e-mail.

Pozdrawiam

Renata Tokarska, dwutygodnik "Ziemia Strzelecka"
**

--

Załączniki

  • stopka_zs.png
  • ziemiastrzelecka.vcf