Twoja wiadomość została przeczytana dnia 2020-11-17 o godzinie 08:50:48

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

----- wiadomość oryginalna -----
od: "sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl" <sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
do: "gok.zbojna@2com.pl" <gok.zbojna@2com.pl>
temat: Wniosek o informację
data: 2020-11-16 22:25:01

Pobierz list