Szanowni Państwo,
przesyłam informacje o dwutygodniku "Życie Zatora", o które Państwo
prosiliście.

Życie Zatora jest dwutygodnikiem (w 2020 roku, ze względu na ogólną
sytuację, wydawane jest nieco rzadziej) wydawanym przez Regionalny Ośrodek
Kultury Doliny Karpia w Zatorze. Gazeta dostępna jest w wersji papierowej
oraz w wersji online (równolegle, bez poślizgu). Średni nakład wydania
papierowego w 2019 roku wynosił 600 egz. Gazeta jest bezpłatna, zarówno w
wersji papierowej, jak i online.Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń. Nie ma
regulaminu, nadesłane teksty zwyczajowo są umieszczane w gazecie. Jedyną
zasadą (niepisaną) jest zasada polemiki w tym samym wydaniu. W 2020 roku
nadsyłane były teksty z prośbą o ich bezpłatną publikację przez:
organizacje społeczne, szkoły, instytucje kultury, osoby prywatne. Teksty
były opublikowane bądź czekają na publikację. Nie było przypadku odmowy
publikacji.

Dziękuję i pozdrawiam

Łukasz Dziedzic

red. naczelny "Życia Zatora".