Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wniosła o udostępnienie informacji publicznych dotyczących gazety „Informator Senioralny” wydawanej przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.
Wydawnictwo odpowiada, co następuje:

1) Gazeta jest miesięcznikiem.
2) Wydawana gazeta jest dostępna w wersji papierowej i online ( w formie pdf)
3) W 2019 roku gazeta nie ukazywała się.
4) Gazeta jest bezpłatna.
5) Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.
6) Istnieją zasady (niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie. O tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji.
7) W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez inne podmioty, m.in. wydziały Urzędu Miasta< centrum Inicjatyw Senioralnych, Miejską Radę Seniorów
8) W 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu 7. Zdarzało się, iż odmawialiśmy ich opublikowania lub nadsyłane teksty były opracowywane przez nasz zespół.

Jednocześnie informuję, iż od grudnia 2019 roku Wydawnictwo nie wydaje miesięcznika "Informator Samorządowy Metropolii Poznań".

Katarzyna Kamińska
Dyrektor
Wydawnictwa Miejskiego Posnania