W odpowiedzi na poniższego maila przekazujemy następujące informacje:

1. Wydawana gazeta jest kwartalnikiem

2. Wydawana gazeta jest dostępna w wersji papierowej, a archiwalne numery także online

3. Średni nakład gazyty to 200 szt.

4. Gazeta jest płatna

5. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń

6. Nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie

7. Do redakcji nadsyłane były materiały z prośbą o bezpłatne zamieszczenie od instytucji lokalnych np. biblioteki. KRUS, szkoły, stowarzyszenia

8. Żadne z powyższych

Z poważaniem Agata Dec

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

ul. Lubelska 5,

36-050 Sokołów Młp.,

tel./fax 17 7729 053, e-mail: biuro@mgoksir-sokolow.pl <mailto:biuro@mgoksir-sokolow.pl>

NIP: 813-31-91-894