Dzień dobry. Dziękuję za przesłanie pytań dotyczących Gazety Wasilkowskiej wydawanej przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie. Poniżej przesyłam odpowiedzi na poszczególne pytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

g) Gazeta Wasilkowska ukazuje się nieregularnie – w skali roku wydawane jest od dwóch do czterech numerów

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja: na bieżąco prowadzony jest również serwis internetowy gazety

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

8000 egz.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?). – przychodnie,

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam

Karol Świetlicki

MOAK Wasilków

Pobierz list