W związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej
informujemy, iż:

Ad1. Gazeta przez nas wydawana jest miesięcznikiem
Ad2. Gazeta przez nas wydawana jest dostępna w wersji papierowej i on line
Ad3. średni nakład miesięczny to 1500 egzemplarzy
Ad4. Gazeta jest bezpłatna
Ad5. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń
Ad6. nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie
Ad7. w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez organizację społeczną,
instytucję lokalne
Ad8. żadne z powyższych

ytowanie {{ email }}: