Nadleśnictwo Świerklaniec przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.08.2017.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Oryginał został przesłany pocztą polską.

Z poważaniem
Monika Pasterak
Starszy Specjalista SL

PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec
ul. Oświęcimska 19
42-622 Świerklaniec
tel: 32 284 48 68, fax: 32 700 33 71

Załączniki

  • ZZ284.pdf