W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 listopada 2020 roku, na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 1 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku informuje:

1) Wydawana przez nas gazeta „Echa Osieka” jest dwumiesięcznikiem.

2) Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online.

3) Średni nakład roczny w 2019 roku wynosił 1100 egz.

4) Gazeta jest płatna.

5) Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń.

6) Nie istnieje regulamin umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, a o tym czy jakiś tekst zostanie zamieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny.

7) W 2020 roku do redakcji były nadsyłane teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez: przewodniczącą rady gminy, organizacje społeczne, instytucje lokalne.

8) Odp. C - Żadne z powyższych.

Z poważaniem

Krystyna Dusik

Dyrektor

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku

ul. Główna 94

32-608 Osiek

NIP 549-10-49-081

tel. 33 4841 888

e-mail: <mailto:centrumkultury@osiek.pl> centrumkultury@osiek.pl

<http://www.kultura.osiek.pl/> www.kultura.osiek.pl

Załączniki

  • image001_SEOwe8H.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list