Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że obecnie nie wydaje żadnej gazety.

Z poważaniem
Milena Karczewska
p.o. dyrektora

--------------------------------------------------------------------

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański
http://www.mgoksir.pl/
| poczta@mgoksir.pl mailto:poczta@mgoksir.pl
tel:+48 68 32 76 557 kom: +48 604 086 853 fax:+48 68 32 76 586 NIP:973-04-13-274

Pobierz list