Dzień dobry,
w odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną, wyjaśniamy, co
następuje.
Pismo wydawane przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Zwierzyńcu
pn. "Wiadomości Zwierzynieckie" jest:
1) kwartalnikiem;
2) dostępnym w wersji papierowej i online;
3) o średnim nakładzie 500 szt.;
4) w wersji papierowej jest bezpłatne;
5) nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;
6) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
7) w 2020 r. teksty zostały nadesłane przez: przewodniczącego rady
gminy; organizacje społeczne; instytucje lokalne (np. biblioteki,
szkoły);
8) nie zdarzyła się sytuacja, by odmówiono publikacji lub nie udzielono
żadnej odpowiedzi w odniesieniu do tekstów nadesłanych przez
wyszczególnione pkt. 7 osoby, instytucje, organizacje.

Z poważaniem
Edyta Sadło
dyrektor
Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej
w Zwierzyńcu
tel. 84 687 26 60
e-mail: dyrektor@kultura-zwierzyniec.pl

Pobierz list