Dzień dobry,

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach wydaje gazetę Racje Gminne.

Udzielam odpowiedzi według przesłanej przez Państwa ankiety:

Pytanie 1 – odp. g) inna opcja – gazeta ukazuje się 2 razy w miesiącu,

Pytanie 2 – odp. a) jest dostępna tylko w wersji papierowej i odp. d) inna sytuacja – numery archiwalne są dostępne online

Pytanie 3 – średni roczny nakład w 2019 roku to 31200 egzemplarzy

Pytanie 4 – odp. b) jest płatna

Pytanie 5 – odp. a) tak

Pytanie 6 – odp. d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji

Pytanie 7 – odp. d) organizacje społeczne i odp. e) instytucje lokalne ( biblioteki ,szkoły)

Pytanie 8 – odp. c) żadne z powyższych

Z poważaniem

Ewa Langer

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach

Pobierz list