Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o informację dot. wydawanej przez Muzeum Ziemi
Kobylińskiej gazety"Pismo Samorządu Miasta i Gminy KOBYLIN", uprzejmie
informuję, że:

- pytanie 1 ) - odpowiedź c.

- pytanie 2) - odpowiedź a.

- pytanie 3) - odpowiedź - jednorazowo nakład wynosi - 430 egzemplarzy,
rocznie - 2.580 egzemplarzy.

- pytanie 4) - odpowiedź b.

- pytanie 5) - odpowiedź a.

- pytanie 6) - odpowiedź d.

- pytanie 7) - odpowiedź NIE.

Z poważaniem

Magdalena Nowakowska

redaktor naczelna

Pobierz list