Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.11.2020 r.

--
Z poważaniem

Marzanna Kubacka

Podinspektor ds. organizacyjnych
Urząd Gminy Kotla
Referat Organizacyjno – Administracyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty
Telefon: 76 8318361, 76 8318313

Załączniki

  • 1431.54.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list