Dzień dobry w odpowiedzi na Państwa maila z 16-11-2020 przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.
 
Bezpłatny  Biuletyn Informacyjny "WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY GOWARCZÓW"
1.
  a) wydawany jest rzadziej niż trzy razy do roku (dwukrotnie);
2.
  c) jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i online (na stronie Gminy Gowarczów);
3. Średni nakład roczny w 2019 roku to 1.500 sztuk każdego wydania
4.
  a) jest bezpłatny;
5.
   b) nie, biuletyn nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;
6.
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
7. Nie, w 2020 roku do redakcji nie przesyłano tekstów i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację.
8.
  c) żadne z powyższych.
 
 
Z wyrazami szacunku,
Elwira Sibiga-Gärtner
Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
--
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
26-225 Gowarczów Pl. XX lecia nr 25
NIP 658 188 78 34
Tel. 48 672 43 95
https://www.facebook.com/KulturaGowarczow/
http://www.ckialgowarczow.naszdomkultury.pl/

Pobierz list