W związku z nadesłanym wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska przesyłamy odpowiedź na następujące pytania.
 
1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
d) miesięcznikiem;
Prosimy o opisanie sytuacji.
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
 
Nakład miesięczny wynosi 1500 egz. Co w ciągu roku wynosi 16 500,00 sztuk egzemplarzy. Gazeta ukazuje się co miesiąc oprócz okresu wakacyjnego (wydanie wakacyjne jest dwumiesięczne). Średni nakład roczny w 2019 wynosił 1375 egz.
 
4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
a) jest bezpłatna;
5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
c) żadne z powyższych.
 
 
Redakcja Merkuriusza Dębnowskiego
ul. Mickiewicza 32, 74-400 Dębno
 
Tel. 95 760 26 85, bibiblioteke@poczta.onet.pl
Kierownik redakcji Karolina Sielicka
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
im. Antoniego Dobrowolskiego
ul. Mickiewicza 32,
74-400 Dębno
 
Kontakt
Tel: 95 760 26 85
Tel: 95 769 06 86
http://biblioteka.debno.com.pl/
http://bip.biblioteka.debno.com.pl/

Pobierz list