W nawiązaniu do wniosku o udostepnienie informacji publicznej w załączeniu
uprzejmie przesyłam odpowiedź na pismo.

Urszula Żurańska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Brodnicy

Załączniki

Pobierz list