To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wrzesnia@wrzesnia.pl> o 22.11.2020 23:31

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o23.11.2020 09:47

Pobierz list