Szanowni Państwo,

w przesłanej odpowiedzi brakowało załącznika.

Z wyrazami szacunku,

Marzena Błaszczyk
Członkini Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego