To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 22
listopada 2020 do "Urząd Miejski w Błoniu" <{{ email }}> z tematem
"Wniosek o informację".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.