Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na maila z dnia 17.11.2020 r. dot. zapytania o
udostępnienie informacji publicznej przekazuję następujące odpowiedzi.

1. Wydawana przez nas gazeta jest tygodnikiem.

2. Gazeta jest dostępna zarówna w wersji papierowej jak i online.

3. Nakład: 2000 egz.

4. Gazeta jest płatna

5. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń

6. Nie istnieje regulamin a o artykule decyduje każdorazowo redaktor
naczelny.

7. organizacje społeczne, instytucje lokalne

8. żadna odpowiedz.

z poważaniem

Leszek Puchała

Dyrektor

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku

W dniu 17.11.2020 o 20:22, Sekretariat MBP w Sanoku pisze: