W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji na podstawie
art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej informuję iż:
1) c) wydawana przez nas gazeta jest miesięcznikiem
g) z uwagi na panującą pandemię od marca bieżącego roku nastąpiła
przerwa w wydawaniu
2) Wydawana przez nas gazeta dostępna jest tylko w wersji papierowej
3) Średni nakład roczny w 2019 wyniósł ok. 2000 egzemplarzy
4) Gazeta jest bezpłatna
5) Nie prowadzimy sprzedaży ogłoszeń
6) Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny oraz zespół redakcyjny;
7) W 2020 roku do redakcji nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o
publikację od:
a) mieszkańców;
d) organizacje społeczne (stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy)
e) instytucje lokalne ( Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe z terenu
gminy, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej
8) c) żadne z powyższych

Z poważaniem
Ewa Rutkowska
Redaktor naczelny
Kurier Kosowski

pon., 16 lis 2020 o 22:25 <sprawa-34054@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):