GMINA WARNICE
74-201 WARNICE 66

Nasz znak: S.1431.19.2020.MO

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 22.11.2020 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej informuję, że:
Ad. 1. w 2019 r. zakończono wydawanie gazetki gminnej
Ad. 2. nie dotyczy
Ad. 3. nie dotyczy
Ad. 4. nie dotyczy
Ad. 5. nie dotyczy
Ad. 6. nie dotyczy
Ad. 7. nie dotyczy
Ad. 8. nie dotyczy

Z poważaniem

--
Z poważaniem

Monika Ostrowska
Sekretarz Gminy Warnice
tel. 91 561 28 90 wew. 22
513 053 885

"Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy
Warnice, który reprezentuje Wójt Gminy Warnice. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: Pan Grzegorz Grenda, e-mail: iod@warnice.pl
. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą
elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie
i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.”