Urząd Gminy Bierawa poniżej przesyła odpowiedzi na zadane pytania:

ad. 1. Gmina Bierawa wydaje biuletyn pn. "Głos Bierawy" (wpisany do
rejestru dzienników i czasopism pod nr Rej. Pr. 235/17/96 w Sądzie
Wojewódzkim w Opolu).
           Biuletyn jest wydawany  3-4 razy w roku.

ad. 2. Biuletyn "Głos Bierawy" jest dostępny zarówno w wersji
papierowej, jak i online.

ad. 3. Średni nakład roczny w 2019 r. - 1000 szt.

ad. 4. Biuletyn jest bezpłatny.

ad. 5. Biuletyn nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

ad. 6. Nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie.

ad. 7. W 2020 roku do redakcji nie były nadsyłane teksty, ani materiały
z prośbą o nieodpłatną publikację.

ad. 8. Nie dotyczy

Barbara Gawlik
Sekretarz Gminy