W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Danuta Dubil

Urząd Miejski w Urzędowie

Tel. 81/82 25 030

81/82 25 150

Załączniki