Potwierdzenie odczytania wiadomości
wysłanej do **gbp2@op.pl** o godzinie **2020-11-16 22:25:02**
odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-26 11:42:38**
o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

Pozdrawiamy
Zespół Poczty w Onet.pl