Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Katarzyna Ostrowska-Oczkoś

Sekretariat

_____

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Cybinka
ul. Dąbrowskiego 43
69-108 Cybinka
NIP 926-000-47-32

Sekretariat
Katarzyna Ostrowska-Oczkoś
tel. (68) 391 13 07
e-mail: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
nadawcy i usunięcie jej z komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any
action in reliance upon, this information by persons or entities other than
the intended recipient is prohibited.
If you received this in error, please notify the sender and delete the
material from your computer.

Załączniki

  • image001.jpg
  • doc04402220171010143416.pdf