Nadleśnictwo Szprotawa w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam.

Marek Wiśniewski
Inżynier Nadzoru
Nadleśnictwo Szprotawa
tel: 68 3763379 wew. 149
e-mail: marek.wisniewski@zielonagora.lasy.gov.pl
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Załączniki