To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 30.11.2020 04:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.11.2020 07:25