BKS.1431.4.2020

Witam, poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:

a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
*b) kwartalnikiem;*
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:

*a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; *
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

20 tys, cały roczny nakład (4x5 tys)

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
*a) jest bezpłatna;*
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
*b) nie.*

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

*W* *gazecie są zamieszane jedynie teksty tworzone przez zespół
redakcyjny (nie ma żadnej formy reklamy)*

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
mieszkańców,

a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rządzącej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

*W 2020 roku w związku z sytuacją covidową gazeta nie była wydawana.
Wcześniej takie teksty nie były nadsyłane - często sami propnowaliśmy, w
miarę posiadanego miejsca, instytucjom lokalnym, organizacjom
pozarządowym - jednak najczęściej to zespół redakcyjny tworzy teksty. *

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
c) żadne z powyższych.

*W 2020 roku w związku z sytuacją covidową gazeta nie była wydawana *

Pozdrawiam
--
Joanna Budny
Rzecznik Prasowy
Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
+48 798 781 502
44 724 23 11 wew. 519
joanna.budny@tomaszow-maz.pl

<http://www.tomaszow-maz.eu><http://www.facebook.com/kochamtomaszow>

<https://twitter.com/tomaszow_maz>

--------------------------------

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz